Shi Jian Hot Pot

Blk350 Jurong East Ave 1, Singapore 600350

10:00am-11:30pm

93376185